Intuicja Geometryczna

Poszukiwanie matematycznych odpowiedzi w wieku przedszkolnym to praktycznie ciągłe wykonywanie czynności manualnych m. in na przedmiotach zwanych liczmanami, jeśli chodzi
o arytmetykę, a znowuż w geometrii na odpowiednich klockach. Podczas warsztatów dzieci wykonują doświadczenia, które przekuwają się na dobre wspomnienia, gdyż po zajęciach uważają, że się zwyczajnie bawiły. Warto zauważyć, że większość dorosłych z matematyką takowych doświadczeń bynajmniej nie posiada. Na zajęciach stawiamy równie intensywnie na rozwój wyobraźni przestrzennej, wiążąc geometrie płaską z trójwymiarową co na naukę arytmetyki.

Matematyka jako nauka powstawała i była rozwijana z potrzeby opisu świata nas otaczającego. Tak nastąpiło odkrycie liczby i praw arytmetyki na niej, a następnie geometria dała początek wszystkiemu w matematyce. Liczba była pierwszym krokiem, geometria drugim. Postępujemy więc wedle prawa rekapitulacji Haeckla. 

Zajęcia są zaprojektowane we współpracy z Fundacją Cała Polska Liczy Dzieciom, która wykształciła największą liczbę laureatów matematycznego Kangurka w Polsce.

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku 6 - 9 lat