Klocko-Językownia

Słowa są jak klocki! Zbudujmy coś razem!

Niejednego ciarki przechodzą po plecach na myśl o częściach mowy, zdania czy odmianie przez przypadki. Polski (to potwierdzone!) jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Sprawiamy, że uczenie się go jest dla najmłodszych proste i przyjemne! W Klockowni przenosimy bowiem struktury języka na klocki. Skomplikowana budowa zdania staje się prawdziwą konstrukcją z kolorowych części, dlatego łatwiej ją zrozumieć. W trakcie warsztatów klockojęzykowych uczymy najmłodszych budować poprawne wypowiedzi, oswajamy zasady ortografii i interpunkcji (cykl zajęć: Oswajanie języka). Staramy się zaszczepić w dzieciach miłość do literatury i sztuki. Warsztaty dla młodzieży, która zna już podstawowe zasady pisowni i gramatyki, to już zaawansowana zabawa językowych budowniczych (cykl zajęć: Gramatyka mnie nie tyka). Przyswoimy zasady tworzenia poprawnych, wielokrotnie złożonych zdań, typów narracji czy pisania perfekcyjnego wypracowania. Nasze działania nakierowane są także na obudzenie potrzeby twórczej ekspresji oraz aktywnego odbioru sztuki (cykl zajęć: Magia języka, magia sztuki).

W trakcie zajęć pracujemy z wyobraźnią przestrzenną, wykonujemy zadania praktyczne
i psychoruchowe. Wielopoziomowe oddziaływanie na umysł, połączone ze sposobami aktywnego uczenia się i mnemotechnik sprawiają, że nauka staje się przyjemnością, czyli tym, czym powinna być zawsze.

W Klockowni nigdzie się nie spieszymy, nie stresujemy się ani nie stawiamy ocen, chyba że pozytywne! Budujemy konstruktywnie i bez przymusu.

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku 8 - 12 lat, dla grup szkolnych.

Autor warsztatu – Agnieszka Pietras

Agnieszka Pietras – fascynuje się językami oraz sztuką najnowszą. Z wykształcenia krytyczka literacka i animatorka kultury. Lubi przełamywać schematy, wciąż chce się uczyć nowych rzeczy, odwiedzać nieznane miejsca i spotykać fascynujących ludzi.