Klockowe Laboratorium Emocji

Wszystkie emocje nas budują! W Klockowni można to sprawdzić w specjalnym laboratorium, gdzie cegiełka po cegiełce przyjrzymy się różnym stanom emocjonalnym. Proponujemy dzieciom trening rozpoznawania, nazywania i świadomego przeżywania emocji. Rzeczywistość mnoży bodźce, przed którymi nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci, możemy jednak wyposażyć je w narzędzia, które pomogą im lepiej zrozumieć siebie, a przez to też innych. Warsztat, wykorzystując potęgę dziecięcej wyobraźni i siłę zabawy, uwrażliwia na zmiany nastroju i rozwija strategie radzenia sobie z uczuciami, również tymi trudnymi. Poprzez wykorzystanie m.in. technik dramy, dzieci mają możliwość w bezpiecznych warunkach, w formule inscenizowanych scenek, wcielić się w fikcyjnych bohaterów, w celu realizowania własnych propozycji rozwiązywania sytuacji problemowych i sprawdzenia ich skuteczności. Zyskują w ten sposób zaufanie we własne siły, a przede wszystkim mogą wyciągnąć wnioski, nie ponosząc realnych konsekwencji. W Klockowym Laboratorium Emocji doświadczamy budując, wcielając się w rolę, tworząc ruchowe inscenizacje i co najważniejsze wspólnie się bawiąc!

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku 6 - 9 lat

Autor warsztatu: Aleksandra Lewandowska

Aleksandra Lewandowska – magister Pedagogiki o specjalizacji Animacja Społeczno- Kulturalna (UW) Pasjonatka alternatywnych metod nauczania i sztuki w każdej postaci. W swoich zajęciach kładzie nacisk na aktywne dochodzenie do wiedzy i systematyzowanie jej w konstruktorskich zadaniach i zabawach. Jej zaletą jest skrupulatność, umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby uczestników oraz planowanie zajęć tak by równolegle do wiedzy kształtować umiejętności społeczne. Na co dzień koordynuje pracę zespołu Klockowni. Ukończyła m.in. kursy: Metoda Ruchu Weroniki Sherborne I stopnia, Drama w pracy z dziećmi.