Klockowi Architekci Wnętrz

To cykl 15 warsztatów łączący zabawę z rozwojem psychomotoryki dziecka. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe pojęcia związane z architekturą i szeroko rozumianym projektowaniem. Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni przestrzennej, rozwój małej motoryki. Warsztat jest tak skonstruowany, aby dzieci mogły ćwiczyć umiejętności manualne i orientację przestrzenną. Będą miały szansę, aby zaprojektować i zbudować rozmaite meble i elementy wyposażenia wnętrz. Poza ich trzonem architektonicznym zajęcia te są poligonem do ćwiczenia podstawowych zasad savoir vivre’u i skutecznego komunikowania się.

Warsztaty tę rozwijają szereg umiejętności społecznych oraz wszechstronną aktywność ruchową. Ćwiczymy pracę w grupie, komunikację z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazujemy istniejące zasady i uczymy się ich przestrzegać. Ważnym elementem tych zajęć jest to, iż są one uniwersalne, gdyż jednocześnie można pracować indywidualnie, w parach, w małych grupach oraz zespołowo,
a tym samym tworzyć razem niesamowite budowle z klocków! Oprócz tego podczas trwania warsztatów wykonujemy najrozmaitsze ćwiczenia ruchowe, najwięcej pracy wykonuje obręcz barkowa, a więc ćwiczymy utrzymywanie napięcia mięśniowego ramion, ale również dłoni i palców. Budowanie z klocków podczas warsztatów poprawia koordynację wzrokowo-ruchową i wzmacnia koncentrację. 

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Autor warsztatu: Maciej Duchnowski

Maciej, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta ręki, animator czasu wolnego, a w najbliższej przyszłości pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył jako wychowawca domu dziecka, a także współprowadzący grupy wsparcia dla gimnazjalistów w świetlicy środowiskowej oraz prowadząc zajęcia z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. Oprócz pracy zawodowej co roku woluntarystycznie wyjeżdża na kolonie jako wychowawca z dziećmi z małych miasteczek, z rodzin ubogich, wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.