Klockowy teatrzyk

Warsztaty „klockowy teatrzyk” są inspirowane teatrami lalkowymi. Zadaniem dzieci, które będą uczęszczać na nasze warsztaty będzie przygotowanie przedstawienia na postawie wspólnie wybranej bajki. Każdy z uczestników będzie tworzył całą scenografię z artykułów plastycznych oraz klocków. Umiejętności i kompetencje jakie będą rozwijane podczas warsztatów to praca w grupie, kreatywność, wyobraźnia, ćwiczenie poprawnej wymowy, zdolność kreacji oraz interpretacji tekstów kultury. Naszym celem jest wspieranie inwencji twórczej u dzieci oraz ich rozwoju emocjonalnego. Praca z najmłodszymi zostanie zakończona wystawieniem naszego przedstawienia na które zaproszeni zostaną rodzice i najbliższe osoby. 

Autorem warsztatu jest Ewelina Kołtacka

Ewelina Kołtacka - absolwentka studiów licencjackich na kierunku socjologia ze specjalizacją antropologia i socjologia kultury, obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Przez 9 lat była aktorką w teatrzyku lalkowym „Miszmasz” działającym w CKT Grudziądzu. W czasie swojej działalności zagrała w piętnastu adaptacjach bajek i legend dla dzieci. W pracy z dziećmi stawia na edukacyjny wymiar kultury i sztuki. Zachęca dzieci do wyrażania się poprzez różne rodzaje ekspresji artystycznej. Dąży również do rozwijania wyobraźni i zwiększania poczucia własnej wartości poprzez działania podczas pracy z dziećmi.