Majster w akcji

Zabawa klockami zachęca dzieci do ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego myślenia złożonego. Budowanie wymaga wielu umiejętności analizy matematycznej i fizycznej a mogą mieć rzeczywisty wpływ na przyswajanie pojęć matematycznych i fizycznych w ramach zajęć szkolnych, w tym klasyfikacji, szeregowania, relacji rozmiarów, kształtów, liczenia, szacowania wysokości, szerokości, obliczania obszaru, badania działania sił czy wykonanej pracy.

W strefie dużych cegieł, zanim powstanie stabilna konstrukcja, w wyobraźni dziecka musi powstać obraz, projekt, architektura, plan wykonania. Praca, którą dzieci wykonają zanim powstanie efekt widoczny dla obserwatora, jest nieświadomym wysiłkiem wszystkich obszarów rozwoju: emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i fizycznego.