Tor sensoryczny

Warsztaty "tor sensoryczny" to ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowo-kreatywne. Łączą ze sobą aktywność fizyczną rozwijającą motorykę dużą, oraz pomysłowe tworzenie drobnych dzieł plastycznych, których powstawanie idzie w parze z rozwojem motoryki małej. Ponadto najróżniejsze faktury klocków z KLOCKOWNI i innych materiałów wykorzystywanych na zajęciach wpływają korzystnie na integrację sensomotoryczną i pamięć dotykową. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka przez kreatywną zabawę. Rozwijana będzie kreatywność, umiejętność współpracy oraz umiejętności manualne. Na warsztatach będziemy uruchamiać myślenie abstrakcyjne, będziemy próbować wykonywać proste czynności skupiając się na poszczególnych zmysłach oraz czasem bez używania niektórych z nich. 
Rozwój poprzez zabawę to przecież ten najprzyjemniejszy!

Autorem warsztatu jest