W świecie Labiryntów

Warsztaty tę rozwijają szereg umiejętności społecznych oraz wszechstronną aktywność ruchową. Ćwiczymy pracę w grupie, komunikację z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazujemy istniejące zasady i uczymy się ich przestrzegać. Ważnym elementem tych zajęć jest to, iż są one uniwersalne, gdyż jednocześnie można pracować indywidualnie, w parach, w małych grupach oraz zespołowo, a tym samym tworzyć razem niesamowite budowle z klocków! Oprócz tego podczas trwania warsztatów wykonujemy najrozmaitsze ćwiczenia ruchowe, najwięcej pracy wykonuje obręcz barkowa, a więc ćwiczymy utrzymywanie napięcia mięśniowego ramion, ale również dłoni i palców. Budowanie z klocków podczas warsztatów poprawia koordynację wzrokowo-ruchową i wzmacnia koncentrację. 

Oferta specjalnie przygotowana dla przedszkoli i szkół podstawowych. Idealne nadaje się na integrację klasową, jak również na zaciśnięcie więzi wśród dzieci. Ten warsztat to doskonałe połącznie zabawy z logicznym myśleniem realizowane we wspólnej pracy przy budowie labiryntów.

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6 - 12 lat

Autor warsztatu: Maciej Duchnowski

Maciej, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta ręki, animator czasu wolnego, a w najbliższej przyszłości pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył jako wychowawca domu dziecka, a także współprowadzący grupy wsparcia dla gimnazjalistów w świetlicy środowiskowej oraz prowadząc zajęcia z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. Oprócz pracy zawodowej co roku woluntarystycznie wyjeżdża na kolonie jako wychowawca z dziećmi z małych miasteczek, z rodzin ubogich, wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.