REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków Zakupu Online w momencie dokonywania zakupów na stronie internetowej.

czytaj dalej

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE

I. Postanowienia Ogólne

 1. Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest obsługiwane przez firmę Peke Mundo Sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353715, który świadczy usługi polegające na zapewnieniu dzieciom i grupom zorganizowanym atrakcji w postaci placów zabaw i warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem klocków, przy zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego udostępnianych urządzeń i bezpieczeństwa otoczenia.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu do Klockowni bez względu na lokalizację geograficzną.
 3. Zakup biletów on-line odbywa się przez stronę internetową klockownia.com.Użycie dedykowanego oprogramowania do zakupu biletów i wybór opcji KUP BILET jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu Zakupów On-Line oraz Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej www.klockownia.com
 4. Zakup biletu on-line jest możliwy po dokonaniu rezerwacji na stronie wraz z zaakceptowaniem klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności zgodnie z wyborem użytkownika.
 5. Aktualne godziny otwarcia i cennik podawany jest na stronie klockownia.com
 6. Poprzez system sprzedaży on-line można kupić bilety wstępu jak również zakupić usługi dodatkowe, w szczególności organizację przyjęć urodzinowych, wycieczek grupowych i warsztatów.
 7. Grupy 10 lub więcej dzieci muszą kupić Bilety z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem.
 8. Biletów online nie można kupić na dzień dokonywania rezerwacji – wszystkie bilety są ważne najwcześniej od następnego dnia po dacie zakupu. Nie dotyczy to biletów specjalnych oznaczonych w cenniku Klockowni.

II. Zakup on-line

 1. Każdy zakup biletów on-line otrzyma indywidualny numer transakcji a każda transakcja wymaga uiszczenia opłaty.
 2. W celu otrzymania faktury VAT należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany przez nabywcę adres poczty elektronicznej.
 4. Opłata za zakup on-line dokonywana może być według wyboru nabywcy za pomocą systemu PayU w obrębie serwisu klockownia.com
 5. Płatności należy dokonać w ciągu 30 min od chwili wybrania terminu wizyty w Centrum, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie wybrane bilety wrócą do ogólnej puli.
 6. W ciągu 30 minut od chwili dokonania płatności on-line system wyśle na podany w zarejestrowanym profilu adres skrzynki pocztowej e-mail zawierający potwierdzenie i numer transakcji lub zapisane w formacie QR kodu bilety elektroniczne.
 7. Opisany w punkcie 6 e-mail stanowi dowód zakupu. Przed wizytą należy sprawdzić, czy dotarł
  e-mail po zakupie. Klockownia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z przyczyn niezależnych od Centrum, np. filtrowanie śmieci lub spamu. E-mail potwierdzający należy okazać przy wejściu do Klockowni przed wejściem do lokalu.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem bilet powinien być przechowany w bezpiecznym miejscu, ponieważ Klockownia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety.
 9. Bilety są niezbywalne, nieprzenoszalne, nieważne, jeśli zostały zmienione i, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, nie podlegają zwrotowi. Zależnie od dostępności, bilety do Klockowni mogą zostać zmienione po uiszczeniu opłaty (z zastrzeżeniem klauzuli nr 15 niniejszych Warunków)
 10. Tylko bilety zakupione bezpośrednio od Klockowni lub jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów są ważne. Bilety zakupione od nieautoryzowanych stron trzecich nie upoważniają do wejścia na teren Klockowni
 11. W przypadku zakupu Biletów za pośrednictwem jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów wynikająca z tego umowa prawna zawarta jest między Kupującym a tym autoryzowanym dystrybutorem będącym stroną trzecią i podlega warunkom tego autoryzowanego dystrybutora będącego stroną trzecią. Należy bezwzględnie dokładnie zapoznać się z warunkami dotyczącymi transakcji na stronie dystrybutora
 12. Podczas procedury rezerwacji online jest możliwość wyboru daty i godziny przyjazdu do Klockowni („Przydział czasu wstępu”) (w zależności od dostępności), co zostanie pokazane na potwierdzeniu e-mail lub bilecie. Bilet jest ważny w ciągu 30 dni od daty zakupu (za wyjątkiem biletów zakupionych jako wejściówka na konkretne wydarzenie w Klockowni lub biletów specjalnych oznaczonych w cenniku Klockowni, które ważne są tylko i wyłącznie na dzień i godzinę rezerwacji). W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym uiszczona opłata za wstęp nie będzie zwracana.
 13. Podczas wykorzystania biletu będziesz mógł spędzić 1 godzinę, 2 godziny lub nieograniczony czas (w zależności od zakupionego rodzaju biletu) w Klockowni. („Przydzielona sesja”). Jeśli jednak data wizyty jest inna niż data planowanej zarezerwowanej wizyty („Przydzielony czas wejścia”), wstęp do Klockowni zależy od dostępności w tym czasie.
 14. Anulowanie rezerwacji po jej potwierdzeniu nie upoważnia do zwrotu części ani całości kosztu zakupionego biletu.
 15. W rzadkich przypadkach, na które Klockownia nie ma wpływu, Klockownia zastrzega sobie prawo do anulowania biletu. Personel Klockowni postara się powiadomić klientów, o takiej konieczności natychmiast po powzięciu informacji o takim zdarzeniu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem klockownia.com
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Ogólnego Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia a także Regulaminów poszczególnych atrakcji/imprez, na jakie dokonywany jest zakup biletów.
 3. Do cen biletów nabytych w systemie zakupu on-line jak i usług dodatkowych stosuje się ceny wskazane w cenniku dostępnym na stronie internetowej klockownia.com
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem ani Regulaminami Klockownia zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy