REGULAMIN WYNAJMU KLOCKÓW

czytaj dalej
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady wynajmu klocków z Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 2. Wynajmującym jest spółka Klockownia Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837926, REGON 385922356, NIP 1182208332, (zwana dalej „Wynajmującym”).
 3. Podpisanie zamówienia na wynajem lub wpłata należności za najem są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Najmujący, i ich podopieczni, zobowiązują̨ się̨ do przestrzegania jego postanowień́.
 4. Czas najmu klocków określony jest w formularzu zamówienia, przy czym klocki będą rozłożone na miejscu wyznaczonym przez Najmującego na 15 min przed rozpoczęciem zabawy.
  W przypadku konieczności rozłożenia klocków wcześniej niż 15 min, Najmujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 5. Najmujący zobowiązany jest do przygotowania miejsca do zabawy klockami i pracy animatora tj. zapewnienia minimum 20m2 równej powierzchni na rozłożenie jednego kompletu klocków oraz ustawienia minimum 1 krzesła dla animatora.
 6. Z uwagi na wielkość zestawów, na początku i na końcu używania klocków Najmujący zobowiązany jest do zapewnienia jednej osoby, która pomoże animatorowi przenieść
  i rozpakować/zapakować pudła lub torby z klockami
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte przygotowanie miejsca do zabawy przez Najmującego i może odmówić wykonania usługi, jeśli miejsce to zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub animatora, a także naraża klocki na możliwość ich uszkodzenia.
 8. Przedstawiciel/ animator Wynajmującego będzie obecny przez cały czas trwania wydarzenia i na wniosek Najmującego może moderować zabawę.
 9. W przypadku zamówienie dodatkowego warsztatu Klockowni, animator przeprowadzi warsztat dla max. 15 dzieci jednorazowo.
 10. Uczestnicy zajęć warsztatowych wydarzenia zobowiązani są wtedy stosować się do poleceń prowadzącego warsztat, w szczególności w zakresie wykonywanych zajęć i ich przebiegu.
 11. Uczestnicy zabawy zobowiązani są szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestników zabaw pełną odpowiedzialność ponosi Najmujący.
 12. Za bezpieczeństwo uczestników zabawy odpowiada Najmujący. Opiekun uczestników ze strony Najemcy zobowiązany jest przebywać́ w strefie bezpośrednio przylegającej do stanowiska z klockami lub w miejscu wskazanym ustalonym w Wynajmującym (animatorzy) przez cały czas zabawy.
 13. Usługa wynajmu klocków będzie zrealizowana po opłaceniu w pełni faktury wystawionej przez Wynajmującego (nie dotyczy placówek sektora publicznego, dla których przyjmuje się płatność do 14 dni po wykonaniu usługi).

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy